อบต.บ้านกาด ร่วมจัดพิธีถวายสักการะฯพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563

Categories: ภาพกิจกรรม