แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
#งานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านกาด

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์