แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

 

[]
1 Step 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพของผู้มารับบริการ
ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านเวลา - การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ด้านคุณภาพขั้นตอนการให้บริการ - สะดวก ไม่ยุ่งยาก มีระยะเวลาที่เหมาะสม
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ - ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - เข้าถึงได้ง่าย สะดวก สะอาด เพียงพอ
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder