โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและชุมชน ประจำปี 2565

นำโดยนายอรุณ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด พร้อมด้วยผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.บ้านกาด,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด , ข้าราชการ , พนักงาน , และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกาดร่วมกันดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและชุมชน ประจำปี 2565

Categories: ภาพกิจกรรม