โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 🎖
โดยนายอรุณ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกาด
กำนันตำบลบ้านกาดและสมาชิกสภาอบต.บ้านกาด เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลบ้านกาด ได้ร่วมเปิดจุดให้บริการประชาชน/ด่านชุมชน ตาม
⭐️ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ⭐️

Categories: ภาพกิจกรรม