โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด จัดการตนเองสู่ตำบลสุขภาวะที่ยั่งยืน (อบรมทำโคมยี่เป็งจากกระดาษสา)

(กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้ (อบรมทำโคมยี่เป็งจากกระดาษสา))

Categories: ภาพกิจกรรม