โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ร่วมกับ กศน. และ โรงพยาบาลแม่วาง ได้จัดกิจกรรม หลักสูตรการ “ทำตุงล้านนา”  และ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก และกิจกรรม หลักสูตรการ “ทำสมุนไพรไล่ยุง”

Categories: ภาพกิจกรรม